Co to jest BIK, BIG, KRD, ERIF?

Konsekwencje nietrafionych decyzji finansowych często mogą ciągnąć się za nami przez lata. Nieregularne spłaty rat kredytu, obciążenia komornicze, opóźnienia w spłatach rachunków mogą skutkować wpisaniem klienta do jednej z baz, gromadzących dane na temat historii spłat różnego rodzaju zobowiązań finansowych.

Najpopularniejszą i najbardziej znaną tego typu bazą jest Biuro Informacji Kredytowej (BIK)

Jak działa BIK?

Dzięki BIK-owi instytucje finansowe mają rzetelne informacje na temat wiarygodności osób ubiegających się o kredyt.

Twoje dane są przesyłane do BIK-u każdorazowo, kiedy składasz wniosek o pożyczkę lub kredyt w banku lub pozabankowej instytucji finansowej współpracującej z BIK. Informacje na Twój temat trafiają do BIK-u również wtedy, kiedy jesteś poręczycielem czyjegoś kredytu.

Po otrzymaniu pozytywnej decyzji kredytowej, do BIK-u wpływają informacje na temat regularności lub opóźnień w spłacie zobowiązań. Takie informacje przesyłane są przez bank przynamniej raz w miesiącu.

Wbrew obiegowej opinii, Biuro Informacji Kredytowej nie jest czarną listą. Do bazy nie trafiają jedynie negatywne informacje na Twój temat. Jeśli terminowo spłacasz swoje zobowiązania, budujesz w BIK pozytywną historię kredytową.

Jeśli nie spłacasz na czas swoich zobowiązań, a opóźnienie przekroczyło 60 dni (i upłynęło 30 dni od poinformowania Cię przez kredytodawcę o tym opóźnieniu oraz o zamiarze przetwarzania danych bez Twojej zgody), wówczas BIK może przetwarzać Twoje dane przez okres nawet 5 lat od momentu spłaty kredytu.

Biuro Informacji Kredytowej może usunąć Twoje dane tylko na pisemny, uzasadniony wniosek kredytodawcy, który te informacje przekazał. Samodzielnie BIK nie modyfikuje ani nie usuwa przechowywanych danych, jest jedynie ich administratorem. Chcąc otrzymać kredyt w banku, musisz liczyć się z faktem, że sprawdzanie rejestrów BIK jest obecnie standardową procedurą weryfikowania wiarygodności klientów.

W przypadku pozabankowych instytucji finansowych wygląda to różnie. Część parabanków sprawdza wiarygodność swoich klientów w BIK, inne korzystają z innych baz, takich jak np. Biura Informacji Gospodarczej lub Krajowy Rejestr Długów (KRD).

Czym są Biura Informacji Gospodarczej?

W Polsce nie ma jednego, centralnego BIG-u. Od 2010 podstawą prawną funkcjonowania BIG-ów jest ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych. Każdy z nich działa samodzielnie i prowadzi odrębną listę dłużników. Nie ma między nimi przepływu informacji, są w stosunku do siebie konkurencyjne. Wierzyciel może zdecydować się dopisać dłużnika do tylko jednego lub kilku BIG-ów jednocześnie

BIG-i w przeciwieństwie do BIK gromadzą głównie negatywne dane o zaległych zobowiązaniach przekraczających 200 złotych w przypadku klientów indywidualnych oraz 500 zł w przypadku przedsiębiorców. Informacje te dotyczą nie tylko zaległości w spłatach kredytów i pożyczek, ale również opóźnień w opłatach za energię elektryczną, telefon czy czynsz. Dane o zaległościach przekazywane są przez wierzycieli po wcześniejszym poinformowaniu o tym dłużnika. Aby móc to  zrobić, zaległość musi być dłuższa niż 60 dni. Usunięcie danych odbywa się po dokonaniu zapłaty. Dzięki temu nie istnieje żadna negatywna historia kredytowa poza aktualną informacją o długu.

Jednym z Biur Informacji Gospodarczej jest Rejestr Dłużników Erif.

Rejestr Dłużników ERIF

Unikatową wartość bazy danych Rejestru Dłużników ERIF stanowią informacje na temat dłużników  dopisywanych przez spółki z Grupy Kapitałowej KRUK oraz dane pozytywne. Usunięcie wpisu z Rejestru Dłużników ERIf może nastąpić jeśli: zadłużenie zostało spłacone, nastąpiła cesja zobowiązania na inną osobę lub jeśli podmiot został wpisany do bazy przez pomyłkę. Figurując w Rejestrze Dłużników ERIF będziesz miał problemu z otrzymaniem kredytu w banku. Także część parabanków posiłkuje się rejestrem ERIf przy sprawdzaniu wiarygodności swoich klientów.

Aby zweryfikować aktualną sytuację finansową potencjalnego klienta, parabanki używają również bazy Krajowego Rejestru Długów (KRD).

Czym jest Krajowy Rejestr Długów?

Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej SA działa na podstawie Ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych. Firma stworzyła przestrzeń służącą wymianie informacji na temat przedsiębiorców i spółek prawa handlowego. Wpis do KRD może być znaczącą przeszkodą dla firm, które pragną pozyskać kontrakty poprzez przetargi publiczne. Wpis w KRD może również przeszkodzić im w uzyskaniu kredytu lub pożyczki w instytucjach i firmach oferujących tego rodzaju produkty. Pierwszym krokiem w celu usunięcia naszych danych z rejestru KRD powinna być spłata zobowiązania. Wierzyciel ma obowiązek wypisania nas z bazy w terminie do 14 dni od dokonania zalegającej spłaty.