Kredyty bez zgody małżonka.

Często zdarza się, że aby otrzymać kredyt w banku potrzebna jest zgoda żony lub męża. Dzieje się tak zazwyczaj w przypadku dużych kredytów. Choć owe rozwiązanie niesie za sobą sporo pozytywów, trzeba przyznać, że czasem staje się przeszkodą w drodze do realizacji upragnionego celu lub … sfinansowania niespodzianki dla ukochanej osoby.

Zapisy art. 41 § 2 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego jasno określają, że gdy małżonek zaciągnął zobowiązanie bez zgody drugiego małżonka (albo zobowiązanie jednego z małżonków nie wynika z czynności prawnej), bank może żądać zaspokojenia z majątku osobistego dłużnika, z wynagrodzenia za pracę lub z dochodów uzyskanych przez dłużnika z innej działalności zarobkowej, jak również z korzyści uzyskanych z praw autorskich i pokrewnych, praw własności przemysłowej oraz innych praw twórcy. Gdy wierzytelność powstała w związku z prowadzeniem przedsiębiorstwa, wierzyciel będzie jednak mógł zaspokoić się także z przedmiotów majątkowych wchodzących w skład przedsiębiorstwa. Jeśli mąż, który zdecydował się na zaciągnięcie kredytu nie będzie w stanie samodzielnie spłacić zobowiązania bank będzie mógł sięgnąć jedynie do jego majątku (jako osoby zadłużonej). Jeśli umowa kredytowa podpisana byłaby zarówno przez żonę, jak i męża sytuacja byłaby odmienna. W taki przypadku kredytodawca mógłby z powodzeniem sięgnąć do majątku wspólnego pary.

Co ciekawe, wyjątkiem od tej reguły jest sytuacja, kiedy środki z zaciągniętego kredytu zostają przeznaczone na pokrycie bieżących potrzeb gospodarstwa domowego, takich jak zakup odzieży, żywności czy ubrań. W takim przypadku egzekucja zadłużenia może być przeprowadzana również z majątku wspólnego, a także z majątku drugiego małżonka.

Ile pożyczysz bez zgody małżonka?

Z reguły banki ustalają konkretną kwotę pożyczki, która nie wymaga podpisu drugiego małżonka. W zależności od konkretnego pożyczkodawcy kwoty te oscylują od 10 do aż 50 tys. zł.

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dla kilku najpopularniejszych banków w Polsce.

Bank Kwota
Alior bank Do 20 000 zł
BGZ BNP Paribas Do 20 000 zł
PKO BP Do 30 000 zł
mBank Do 20 000 zł
Getin Bank  Do 40 000 zł
Euro Bank  Do 50 000 zł
ING Bank śląski  Do 50 000 zł

 

Jak pokazuje powyższe zestawienie bez zgody małżonka możemy starać się o całkiem pokaźną sumkę, która z powodzeniem wystarczy na sfinansowanie wakacji marzeń czy ekskluzywnego prezentu dla drugiej połowy.

Decydując się na podpisanie mowy kredytowej pamiętaj, że to na Tobie będzie spoczywał obowiązek regularnego spłacania rat. Chcąc zachować płynność finansową i wyeliminować niekorzystne, długofalowe konsekwencje związane z opóźnieniami płatności, gruntownie przeanalizuj swoje finansowe możliwości.