Ubezpieczenie pożyczki czyli co i jak.

Zaciągając kredyt w banku często mamy możliwość wykupienia opcji ubezpieczenia. Czym tak naprawdę jest ubezpieczenie kredytu bankowego i jakie możliwości daje kredytobiorcom?

Przede wszystkim – ubezpieczenie ubezpieczeniu nie równe. Pod tym pojęciem może kryć się naprawdę wiele. Ogólnie rzecz biorąc – celem ubezpieczenia kredytu jest ochrona zarówno banku, jak i kredytobiorcy przed skutkami niekorzystnych zdarzeń losowych, tak jak utrata pracy czy choroba, uniemożliwiająca spłatę rat kredytu. W większości przypadków (zwłaszcza przy zaciąganiu kredytów gotówkowych) możemy lecz nie musimy decydować się na zakup ubezpieczenia. Nierzadko zdarza się, że dzięki ubezpieczeniu obniżymy wartość oprocentowania. Dodatkowy koszt przyczyni się jednak do zwiększenia wysokości raty.

Wśród najczęściej stosowanych przez banki ubezpieczeń znajdują się ubezpieczenia zdrowotne, standardowe ubezpieczenie na życie i ubezpieczenie na wypadek utraty pracy. Kwota ubezpieczenia jest uzależniona od wysokości kredytu oraz długości kredytowania. Dla kredytów w kwocie 10 000 zł ubezpieczenie z reguły wynosi kilkaset złotych. Często ubezpieczenie kredytu może okazać się dla kredytobiorcy wsparciem na wagę złota. Jednak nie każda polisa oferowana przez bank jest korzystna dla klienta.

Na co zwrócić uwagę decydując się na wykupienie ubezpieczenia kredytu?

Przede wszystkim warto zadać sobie pytanie, czy takie ubezpieczenie rzeczywiście jest nam potrzebne? Czy jeśli stracimy pracę będziemy w stanie spłacać miesięczne raty?

Oczywiście, zawsze można wyjść z założenia, że pewnych rzeczy po prostu nie sposób przewidzieć. Tyle tylko, że stworzenie sobie poczucia bezpieczeństwa w formie ubezpieczenia kredytu może kosztować nas całkiem sporo. Przed podjęciem decyzji koniecznie zapoznaj się z warunkami, zawartymi w OWU, czyli ogólnych warunkach ubezpieczeń.

Uważaj na kruczki

Nie wszyscy wiedzą, że jedynie ubezpieczenie na życie w razie śmierci pokryje całość kosztów kredytu. W sytuacji ciężkiej choroby polisa zapewnia najczęściej spłatę jedynie części zobowiązania (określona z góry liczba rat, których suma nie może przekroczyć ustalonej wcześniej kwoty). Warto pamiętać również, że z reguły lista chorób, które objęte są ochroną jest mocno ograniczona. Znajdują się na niej zazwyczaj: zawał serca, udar mózgu, nowotwory złośliwe, niewydolność nerek. W przypadku zachorowania na inną ciężką chorobę (której ubezpieczyciel nie przewiduje w swoim zestawieniu) kredytobiorcy nie przysługuje żadna pomoc ze strony ubezpieczyciela.

W przypadku ubezpieczenia od utraty pracy sprawdź, jakie okoliczności muszą mieć miejsce, aby ubezpieczyciel pomógł Ci w spłacie zobowiązania. Często zdarza się, że utrata pracy musi nastąpić z winy ubezpieczonego. Jeśli zdecydujemy się na rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron, jeśli nasza umowa nie została przedłużona lub zrezygnujemy z wykonywania obowiązków na skutek znacznego obniżenia wynagrodzenia, ubezpieczenie na niewiele się zda.

Co ważne, jeśli spłacisz swój kredyt wcześniej, masz prawo do ubiegania się o zwrot pieniędzy z opłaconych wcześniej składek za niewykorzystany okres ubezpieczenia.

 

Ubezpieczenie chwilówki?

Choć trudno w to uwierzyć, wiele firm na rynku oferuje swoim klientom ubezpieczenia chwilówek. Niektóre parabanki dodają do szybkiej pożyczki ubezpieczenie na życie. To doskonały sposób na zwiększenie kosztów pożyczki. Zwłaszcza w przypadku opóźnień w spłacie zobowiązania.

Jak to możliwe?

Przeanalizujmy taką sytuację na przykładzie firmy Mini Credit. W warunkach umowy, dostępnych na stronie firmy możemy przeczytać:

  1. Okres ubezpieczenia (okres odpowiedzialności) w stosunku do danego Ubezpieczonego rozpoczyna się od dnia wypłaty Pożyczki, jednak nie wcześniej niż od dnia następnego po dniu złożenia przez Pożyczkobiorcę Deklaracji Przystąpienia (przystąpienie do ubezpieczenia) i trwa do końca okresu, na jaki została zawarta Umowa Pożyczki, jednak nie dłużej niż 30 dni, z zastrzeżeniem ust. 2, 3 i 7.
  2. W przypadku przedłużenia przez Ubezpieczonego okresu spłaty Pożyczki, na warunkach określonych w Umowie Pożyczki, okres ubezpieczenia, z zastrzeżeniem ust. 7, może zostać kontynuowany na kolejne okresy ubezpieczenia.
  3. Jeżeli na Dzień Zwrotu Pożyczki, zobowiązanie wynikające z Umowy Pożyczki nie zostanie spłacone przez Ubezpieczonego i okres zwrotu Pożyczki nie ulegnie przedłużeniu, wówczas okres ubezpieczenia, z zastrzeżeniem ust. 7, może zostać kontynuowany przez kolejne okresy ubezpieczenia, z zastrzeżeniem że suma tych okresów nie przekroczy 60 dni.

Oznacza to, że jeśli pożyczkobiorca zdecyduje się na przedłużenie terminu spłaty chwilówki, umowa ubezpieczenia zostaje automatycznie przedłużona. A to z kolei generuje kolejne koszty! Analizując ich wysokość okazuje się, że przy maksymalnym, czyli trzydziestodniowym spóźnieniu pożyczkobiorca zostanie obciążony dodatkowymi kosztami w wysokości prawie 30% kwoty pożyczki!

Na szczęście, ten proceder można zakończyć stosunkowo szybko i sprawnie.

Kolejny zapis w umowie mówi:

  1. Ubezpieczony w każdym czasie ma możliwość rezygnacji z ubezpieczenia, składając pisemne oświadczenie o rezygnacji z ubezpieczenia. Ubezpieczony powinien złożyć oświadczenie o rezygnacji z ubezpieczenia za pośrednictwem Ubezpieczającego. Oświadczenie o rezygnacji z ubezpieczenia powinno zawierać: oświadczenie o rezygnacji z ubezpieczenia, datę rezygnacji, numer Umowy Pożyczki, imię i nazwisko Ubezpieczonego, PESEL Ubezpieczonego lub numer paszportu i obywatelstwo, jeżeli Ubezpieczony jest obcokrajowcem. Rezygnacja z ubezpieczenia nastąpi z upływem dnia wskazanego w oświadczeniu o rezygnacji z ubezpieczenia, jednak nie wcześniej niż z upływem dnia doręczenia oświadczenia o rezygnacji z ubezpieczenia Ubezpieczającemu. W sytuacji, gdy Ubezpieczony nie wskaże daty rezygnacji w oświadczeniu o rezygnacji z ubezpieczenia, rezygnacja nastąpi z upływem dnia, w którym doręczono oświadczenie Ubezpieczającemu.
  2. Rezygnacja z ubezpieczenia danego Ubezpieczonego nie zwalnia Ubezpieczającego z obowiązku zapłaty składki za danego Ubezpieczonego za okres, w którym Ubezpieczyciel ponosił odpowiedzialność.

Wszystko wskazuje wiec, że w każdej chwili możemy zwrócić się do ubezpieczającego i zrezygnować z tego jakże kosztownego „przywileju”.

Firmy pożyczkowe bez ubezpieczenia

Na szczęście istnieje na naszym rynku sporo firm, które nie wymagają wykupowania ubezpieczenia. Należą do nich: Vivus, Wonga, VIA SMS, Filarum,, Ekspres Kasa, Kredito24, Pandamoney, Lendon, Pożyczkomat, ferratum, PożyczkaOK. Szybka Gotówka, NetGotówka, Smart Pożyczka, Kasa Tak, Ofin, Zaimo, Zaplo.

Decydując się na zaciągnięcie szybkiej pożyczki w firmie: NetCredit, Pożyczka Plus, SMS365, SMS Kredyt, Provident, Asa Kredyt i Ratka musisz liczyć się z koniecznością wykupienie obowiązkowego ubezpieczenia.