Skip to content

Weryfikacja

Instytucje prowadzące rejestry dłużników

Rynek kredytowy w Polsce jest bardzo dynamicznie rozwijająca się gałęzią gospodarki. Coraz większej części społeczeństwa zdarza się korzystać, czy to sporadycznie, czy też regularnie, z różnych form pożyczek. Niewielki procent klientów firm pożyczkowych miewa problemy z terminowością spłat zaciągniętych zobowiązań stając się jednocześnie niepewnymi pożyczkobiorcami. Zarówno banki jak i parabanki najbardziej ufają osobom, które ściśle trzymają się terminów zwrotu pożyczonych pieniędzy. Aby jak najbardziej ułatwić instytucjom finansowym przeprowadzanie weryfikacji ubiegających się o pożyczkę osób, powstały ogólnopolskie rejestry dłużników. Większość firm udzielających pożyczek podczas procesu udzielania kredytu zwraca się do takich rejestrów celem zweryfikowania historii kredytowej potencjalnego klienta. Najczęściej są to BIK, BIG, KRD i ERIF. Poniżej postaramy się opisać każdy z nich i odpowiedzieć na najczęściej zadawane pytania.

BIK-Biuro Informacji Kredytowej

Biuro Informacji Kredytowej jest instytucją prowadzącą ogólnopolski rejestr osób, które miały kiedykolwiek styczność z dowolną forma pożyczki. Znaleźć tam możemy informacje o datach zaciągniętych zobowiązań, wysokości pożyczek, okresach kredytów oraz dotrzymywania terminów spłat. Dane pochodzą z banków oraz pozabankowych instytucji finansowych, wobec których klient miał lub ma jakieś zobowiązania. Pozwala to oceniać zaufanie do osób ubiegających się o kredyt bądź inną formę pożyczenia pieniędzy. Istnieje możliwość wyczyszczenia swoich danych w BIK po upływie pięciu lat od zakończenia ostatniej umowy kredytowej.

BIG InfoMonitor – Biuro Informacji Gospodarczej

BIG to kolejny, obok BIK, rejestr dłużników, w którym znajdują się informacje o historii kredytowej dużej części Polaków. Posługują się nim głównie firmy leasingowe, przedsiębiorcy, banki, instytucje telekomunikacyjne oraz parabanki. Dzięki niemu, w łatwy sposób mogą sprawdzić z kim będą prowadzić współpracę, czy dana firma nie jest zadłużona, czy nie w przeszłości nie miała problemów ze spłatami zaciągniętych zobowiązań. Również indywidualni klienci mogą spotkać na swojej drodze BIG. Większość instytucji udzielających kredytów zwraca się do tego rejestru celem zweryfikowania potencjalnego kredytobiorcy, co w przypadku negatywnej opinii często kończy się odmową udzielenia pożyczki.

KRD – Krajowy Rejestr Dłużników

Krajowy Rejestr Dłużników gromadzi informacje o wszystkich podmiotach gospodarczych – od jednoosobowych działalności, poprzez małe i średnie firmy po wielkie przedsiębiorstwa. Ustawowymi zadaniami KRD jest przyjmowanie, przechowywanie oraz udostępnianie danych gospodarczych. Niemal każda firma ubiegająca się o jakąkolwiek formę kredytu prawdopodobnie zostanie zweryfikowana w tym rejestrze. Odbywa się to przez internet i jest ogólnodostępne na stronie głównej KRD. Również indywidualne osoby mogą znaleźć się na liście KRD, nie jest to jednak powodem do niepokoju, gdyż rejestr ten przechowuje nie tylko negatywne, ale i pozytywne informacje na temat historii kredytowej klienta.

Rejestr Dłużników ERIF

ERIF jest spółką należącą do Grupy Kapitałowej KRUK, zbiera, przechowuje oraz udostępnia informacje gospodarcze nie tylko o dłużnikach, lecz także o podmiotach terminowo regulujących zobowiązania. Trafienie na listę ERIF z negatywną opinią wiązać się może z problemami podczas ubiegania się o dostęp do różnego rodzaju produktów bankowych, zakupów na raty, pożyczek pozabankowych a nawet usług telekomunikacyjnych.

Kto jest sprawdzany w rejestrach dłużników

Do rejestrów dłużników odwołują się niemal wszystkie firmy zajmujące się działalnością w sferze finansowej. Oznacza to, iż każdy kto stara się o jakąkolwiek formę współpracy z tymi firmami będzie dokładnie zweryfikowany. Często jest to utrudnieniem w otrzymaniu kredytu lub innej formy pożyczki, lecz widnienie na którejś z list nie oznacza jeszcze braku możliwości kredytowych. Nie każdy bank lub parabank sprawdza klientów w każdym rejestrze. Warto zatem próbować podejmować współpracę mimo bycia na liście dłużników w tych instytucjach.

Czy są firmy, które nie sprawdzają rejestrów?

Większość instytucji finansowych dokonuje weryfikacji klienta w kilku podstawowych rejestrach, lecz rzadko zdarza się aby sprawdzone zostały wszystkie ogólnodostępne bazy dłużników. Każda firma dodatkowo prowadzi swój własny rejestr, do którego dostęp z zewnątrz jest ograniczony a sposób gromadzenia danych jest publicznie nieznany. Nie ma więc prostej odpowiedzi na pytanie „czy dostanę pożyczkę?”. Ubiegając się o kredyt w dwóch różnych firmach możemy spotkać się z zupełnie przeciwnymi decyzjami, warto zatem próbować ubiegać się o kredyt mimo negatywnej oceny w rejestrach dłużników.

Co się stanie jak trafię na listę dłużników?

Konsekwencje znalezienia się w którymkolwiek rejestrze jako osoba mająca problemy z dotrzymywaniem terminowości spłat zobowiązań, są dosyć dotkliwe i przewlekłe. Niektóre instytucje, jak np. BIK, czyszczą historię osób indywidualnych już po pięciu latach, inne natomiast przechowują historię bez możliwości wyczyszczenia rejestru. W momencie negatywnej weryfikacji najprawdopodobniej spotkamy się z odmową współpracy z różnymi instytucjami finansowymi jak banki, parabanki czy nawet firmy telekomunikacyjne. Warto zatem dobrze przemyśleć planowane pożyczki i kredyty, aby dokonywać spłat zgodnie z wyznaczonymi terminami.